Historisch
Sprekers
Archief

"Verba volant”… in het gebouw Industria zijn sinds de opening in 1916 heel wat woorden vervlogen. Prominenten uit de politiek, het openbaar bestuur, het bedrijfsleven, uit de kunsten of de wetenschap hebben voordrachten gehouden en zijn in gesprek gegaan met hun publiek.

Bij die bijeenkomsten hebben minister-presidenten (al dan niet in spe), ondernemers, CEO’s, professoren, kunstenaars van naam en faam de Clubleden en hun gasten toegesproken. Enkele voorbeelden: regeringsleider Ruud Lubbers, voetballegende Sjaak Swart, groot-industrieel Sydney van den Bergh en Eurocommissaris Neelie Kroes.

Het online Historisch Sprekers Archief laat zien wie die honderden sprekers waren en waarover zij spraken. Welgeteld zijn er meer dan 3.000 bijeenkomsten geweest. Raadpleging van het Archief brengt snel zicht op honderd jaar gesproken woord aan de Dam 27. Dit erfgoed is interessant voor iedereen met belangstelling voor de Club. En voor (kandidaat) sprekers kan het een extra stimulans zijn zich er niet met een Jantje van Leiden van af te maken als zij zien in welk illuster gezelschap zij worden opgenomen, nog eens onderstreept door de uitreiking van het Certificaat van Waardering na afloop van hun voordracht.

Een rijk bestand aan sprekers

Terugkijken op meer dan 100 jaar historie

In de olie

Scenariodenkers en strategieplanners

Sir Henri Deterding

Directeur Koninklijke Shell

G.A. Wagner

Voorzitter Raad van Commissarissen SHELL

Zoeken in het archief

Naam, functie