Details

Donderdag 11 februari 1954

Klimaat, Natuur & Milieu

Ir. A.G. Maris

Enkele essentiële dingen over het dijkherstel en het werk van de Delta Commissie

Maris studeerde civiele techniek aan de Technische Hogeschool in Delft en trad na zijn afstuderen in 1921 in dienst als ingenieur bij Rijkswaterstaat. In 1946 werd hij hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in de provincie Gelderland. In 1951 werd hij directeur-generaal.[1]

Direct na de watersnoodramp van 1953 werd hij benoemd tot voorzitter van de nieuw opgerichte Deltacommissie, die advies moest uitbrengen over maatregelen om een nieuwe ramp te voorkomen.[2] Tijdens zijn periode als directeur-generaal werkte Rijkswaterstaat ook aan andere grote projecten als de verdere drooglegging van het IJsselmeer, de Rijnkanalisatie en de verdere ontwikkeling van het wegennet.

De samenstellers van het Historisch Sprekers Archief hebben grote zorgvuldigheid betracht bij het verzamelen en citeren van de gegevens die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de archieven van de Koninklijke Industrieele Groote Club en eerder via de website openbaar gemaakte data. Mocht U een aan- of opmerking hebben over de teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie via clubinfo@igc.nl.

Tekst: Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/August_Godfried_Maris
Foto's: https://nl.wikipedia.org/wiki/August_Godfried_Maris

← vorig evenement volgend evenement →