Details

Vrijdag 13 januari 1928

Business & Management

R.A. Gorter

Onderwerpen, betrekking hebbende op de veiligheid en hygiëne in fabrieken en werkplaatsen

R.A. Gorter was directeur van het in 1914 opgerichte Veilgheidsmuseum. In navolging van de oprichters pleitte hij via talloze voordrachten en publicaties voor betere arbeidsveiligheid en meer hygiëne op de werkplek. Hiertoe werden in het museum veilige machines getoond, en schone 'arbeidersprivaten'. Foto's lieten zien wat de gevolgen waren van onjuiste omgang met giftige stoffen zoals lood.

De samenstellers van het Historisch Sprekers Archief hebben grote zorgvuldigheid betracht bij het verzamelen en citeren van de gegevens die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de archieven van de Koninklijke Industrieele Groote Club en eerder via de website openbaar gemaakte data. Mocht U een aan- of opmerking hebben over de teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie via clubinfo@igc.nl.

Tekst: Archief Koninklijke IGC

← vorig evenement volgend evenement →