Details

Donderdag 21 november 2019

Economie & Financiën

Remy Jansena

De strijd tegen witwassen

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland jaarlijks ruim 16 miljard euro zwart geld wordt witgewassen, hoofdzakelijk afkomstig uit drugscriminaliteit en fraude. In de strijd tegen witwassen spelen banken een belangrijke rol. Zij worden gezien als poortwachters van het financiële stelsel. Maar zijn banken zich voldoende van hun verantwoordelijkheid bewust en beschikken ze over voldoende middelen om hun rol effectief en efficiënt te vervullen?

De heer Jansen gaat in op het fenomeen witwassen en de onderliggende problematiek, de verantwoordelijkheid van betrokken partijen in de bestrijding daarvan en in het bijzonder de poortwachtersfunctie van banken en de rol van de toezichthouder. Hoe kunnen banken op een efficiënte en effectieve manier invulling geven aan hun verantwoordelijkheden? De heer Jansen geeft ons inzage in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding.

De samenstellers van het Historisch Sprekers Archief hebben grote zorgvuldigheid betracht bij het verzamelen en citeren van de gegevens die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de archieven van de Koninklijke Industrieele Groote Club en eerder via de website openbaar gemaakte data. Mocht U een aan- of opmerking hebben over de teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie via clubinfo@igc.nl.

Tekst: Archief Koninklijke IGC
Foto's: Archief Koninklijke IGC

← vorig evenement volgend evenement →