Zaterdag 8 januari 1916

Mens & Samenleving

Folkert Posthuma - J.W.C. Tellegen - Sam van Eeghen - Coen Stork - Generaal Ophorst - Eric Verkade jr.

Opening Industrieele Club

Oprichtingsvergadering Vereniging De Industrieele Club
I‍initiatiefnemer H.L. Geveke formeert een voorlopig bestuur bestaande uit groot-industriëlen, ondernemers en handelaren met het doel de belangen o.g.v. nijverheid en verkeer van bedrijven uit heel Nederland te bevorderen.De vereniging begint met 178 leden, maar zonder gebouw.

Dag van de Opening - 8 januari 1916
De clublokalen oerden feestelijk geopend in aanwezigheid van 450 personen. Na een rede van voorzitter E.G. Verkade opent F.E. Posthuma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel met een speciaal voor de gelegenheid vervaardigde zilveren sleutel de zalen. "De bewondering voor de fraaie inrichting was algemeen", zegt het jaarverslag en daarmee is -tot op de dag van vandaag- geen woord teveel gezegd.

Openingsdiner
Het feestelijk diner vindt plaats in het Concertgebouw. Daarbij wordt het woord gevoerd door de burgemeester J.W.C. Tellegen, S.P. van Eeghen, voorzitter van de Kamer van koophandel en Fabrieken te Amsterdam, Generaal Ophorst, commandant van de stelling Amsterdam, de heer C.F. Stork uit Twente en natuurlijk minster F.E. Posthuma

De samenstellers van het Historisch Sprekers Archief hebben grote zorgvuldigheid betracht bij het verzamelen en citeren van de gegevens die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de archieven van de Koninklijke Industrieele Groote Club en eerder via de website openbaar gemaakte data. Mocht U een aan- of opmerking hebben over de teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie via clubinfo@igc.nl.

Tekst: archief Koninklijke Industrieele Groote Club
Foto's: Posthuma. F. ©KNAW http://resources.huygens.knaw.nl/bwn/BWN/lemmata/bwn3/posthuma, Tellegen J. https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogeldorp#/media/Bestand:Burgemeester_Tellegen.jpg, Eeghen S. van https://www.amsterdamhv.nl/wiki/familie_van_loon.html, Stork C. http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/storkcf, Ophorst A. Generaal Ophorst

← vorig evenement volgend evenement →