Details

Vrijdag 21 mei 1965

Business & Management

Sydney J. van den Bergh

Export en economische politiek

Sidney James van den Bergh was een vooraanstaand liberaal politicus (VVD) en in industrieel opzicht verwierf hij naam als succesvol opvolger van zijn vader, Samuel van den Bergh, margarinefabrikant en stichter van het latere Unilever. Vanwege zijn organisatorische talenten werd hij in 1959 minister van Defensie in het kabinet-De Quay. Hij moest echter al na enkele maanden aftreden vanwege privé-perikelen.

Eind 1963 werd hij voorzitter van de pas opgerichte Centrale Kamer van Handelsbevordering, die tot doel had de exportactiviteiten van overheid en bedrijfsleven te coördineren. Van den Bergh ging voortvarend te werk: exporteren was volgens hem een vak en geen incidentele bezigheid. Hij leidde een aantal omvangrijke handelsmissies, waarvan die naar Japan en China spectaculair en baanbrekend waren. Van den Bergh was van mening dat Nederland zich niet kon beperken tot handel met landen die eenzelfde politiek systeem hadden. 'Wij moeten onze privé-politieke inzichten scheiden van onze handelstaak',


De samenstellers van het Historisch Sprekers Archief hebben grote zorgvuldigheid betracht bij het verzamelen en citeren van de gegevens die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de archieven van de Koninklijke Industrieele Groote Club en eerder via de website openbaar gemaakte data. Mocht U een aan- of opmerking hebben over de teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie via clubinfo@igc.nl.

Tekst: Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Sidney_J._van_den_Bergh
Foto's: Wikipedia ©https://nl.wikipedia.org/wiki/Sidney_J._van_den_Bergh

← vorig evenement volgend evenement →