Details

Dinsdag 13 november 2018

Juridisch & Rechtskundig

mr. Winnie Sorgdrager

De groeistuipen van de rechtspraak

De inhoud van wat wij onder 'rechtsstaat' verstaan is niet een vast gegeven, maar verandert naar tijd en plaats. Als 'de rechtsstaat onder druk' staat, wat bedoelen wij dan? In elk geval is onafhankelijke rechtspraak een pijler van de rechtsstaat. Maar deze moet dan ook wel toegankelijk zijn.

Winnie Sorgdrager begint haar loopbaan bij de Technische Hogeschool (nu universiteit) Twente en vervolgens bij het openbaar ministerie, aanvankelijk als officier van justitie en vervolgens als advocaat-generaal en procureur-generaal in Arnhem en Den Haag. Van 1994-1998 was zij minister van justitie in het eerste kabinet Kok. Daarna voorzitter van de Raad voor Cultuur (1999-2006) en van 2006 tot 1 mei 2018 lid van de Raad van State.

Naast haar werk vervulde zij vanaf 1976 tal van nevenfuncties op onder andere de gebieden cultuur, onderwijs en gezondheidszorg. Zij schreef vier boeken, waarvan een roman onder het pseudoniem Victor ten Hove en publiceerde artikelen in bundels, vak- en andere periodieken. In juni 2018 werd zij benoemd tot Minister van Staat.

De samenstellers van het Historisch Sprekers Archief hebben grote zorgvuldigheid betracht bij het verzamelen en citeren van de gegevens die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de archieven van de Koninklijke Industrieele Groote Club en eerder via de website openbaar gemaakte data. Mocht U een aan- of opmerking hebben over de teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie via clubinfo@igc.nl.

← vorig evenement volgend evenement →