Details

Donderdag 19 maart 1925

Business & Management

Sir Henri Deterding

Tafelrede

In zijn tafelrede ontvouwde Sir Henri Deterding, bestuursvoorzitter van de Koninklijke Shell, het plan, om de belangstelling in Nederland voor Nederlandsch-Indië te vergroten, door aan jongelui tussen 18 en 24 jaar en aan leeraren de gelegenheid te openen het gebied door eigen ogen te gaan zien en deed daarbij de toezeggingvoor de helft in de kosten te willen bijdragen, welke benodigd zouden blijken om gedurende een 3-tal jaren ongeveer 72 jongens en een 12-tal leeraren per jaar uit te zenden. H‍et gevolg was de oprichting van de vereeniging JAN PIETERSZ. COEN die al in Juli 1925 een ploeg jongeren zou uitzenden.

De samenstellers van het Historisch Sprekers Archief hebben grote zorgvuldigheid betracht bij het verzamelen en citeren van de gegevens die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de archieven van de Koninklijke Industrieele Groote Club en eerder via de website openbaar gemaakte data. Mocht U een aan- of opmerking hebben over de teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie via clubinfo@igc.nl.

Tekst: Archief Koninklijke IGC
Foto's: Archief Koninklijke IGC KNAW DETERDING H. sir http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/deterding

← vorig evenement volgend evenement →