Details

Dinsdag 23 februari 2010

Technologie & Innovatie

Drs Jasper Kraaijeveld

De waarde van creatie en hogescholen als aanjagers van de creatieve industrie

Drs. Jasper Kraaijeveld, beleidsmaker Ministerie Economische Zaken zal een inleiding houden over het onlangs verschenen rapport over 'De waarde van Creatie' Prof. Mr. Dr. Giep Hagoort van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht zal via een inspirerende inleiding duidelijk maken hoe belangrijk de Hogescholen zijn als aanjager van de Creatieve Industrie, welke rol de Creatieve Industrie daarin speelt en over het grote belang van creativiteit, innovatie en ondernemerschap voor de positionering van de BV Nederland. Ambitie in het Innovatieprogramma Creatieve Industrie is dat Nederland in 2020 bekend staat als de meest creatieve economie van Europa en behoort tot de top drie van de wereld.

De samenstellers van het Historisch Sprekers Archief hebben grote zorgvuldigheid betracht bij het verzamelen en citeren van de gegevens die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de archieven van de Koninklijke Industrieele Groote Club en eerder via de website openbaar gemaakte data. Mocht U een aan- of opmerking hebben over de teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie via clubinfo@igc.nl.

Foto's: ©Jasper Kraaijeveld

← vorig evenement volgend evenement →