Details

Donderdag 27 mei 2021

Mens & Samenleving

mr. Winnie Sorgdrager - Jorim Tielbeek PhD - Karim Azzouzi

Niet kansarm, maar kansrijk

Ben je er klaar voor? Verander de stad.
Dat pubers in onze grote steden al op het schoolplein worden verleid tot criminele activiteiten is allang geen geheim. Een plastic zakje bezorgen ergens op de Zuidas lijkt onschuldig, maar de waarheid is verschrikkelijk. Deskundigen beamen, Napels aan de Amstel is niet ver weg. Maar niet als het aan Jorim Tielbeek en Karim El Azzouzi ligt. Van kansarme jongeren willen zij niet weten. Integendeel, met een energieke en innovatieve aanpak bieden zij juist deze groep jongeren een kansrijke toekomst

Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren
Karim en Jorim hebben een nieuw vak opgezet binnen het VU Honours Programma dat zich richt op het tackelen van grootstedelijke uitdagingen zoals discriminatie, jeugdcriminaliteit en het lerarentekort. Ze vertrekken daarbij heel nadrukkelijk vanuit de gemeenschap zelf, waarbij leerlingen, ouders en andere stakeholders uit de buurt de casuïstiek aanleveren en de studenten vervolgens in co-creatie met de gemeenschap aan oplossingsrichtingen werken. Door kansrijke topstudenten maatschappelijk betrokken te krijgen en oplossingsrichtingen te laten bedenken voor levensechte uitdagingen hopen zij ook wederzijds begrip te stimuleren. Bij het opzetten van het vak zijn zij o.a. geïnspireerd geraakt door het werk van politiek filosoof John Rawls en zijn gedachte-experiment.
Meer informatie ➤

Newton Mobile Classroom
Daarnaast hebben zij de visie en missie om verwonderend onderwijs toegankelijk te maken voor juist die leerlingen die een overwegend negatieve leerervaring hebben. Teneinde dit te bereiken zijn zij een samenwerking gestart met het Mobile Classroom concept van Newton.
Meer informatie ➤

Karim El Azzouzi (35)
10 jaar werkzaam op het Bindelmeer College, afgelopen 5 jaar als afdelingsleider van de onderbouw. Gediplomeerd in maatschappelijk werk en afgestudeerd in Omgangskunde.

Jorim Tielbeek (34)
gepromoveerd op het grensvlak van neurowetenschappen en criminologie en al jaren actief als docent en onderwijsontwikkelaar op de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Programma
Welkom en introductie: mw. mr. Winnie Sorgdrager, Minister van staat
Lezing en workshop: Karim El Azzouzi & Jorim Tielbeek

De samenstellers van het Historisch Sprekers Archief hebben grote zorgvuldigheid betracht bij het verzamelen en citeren van de gegevens die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de archieven van de Koninklijke Industrieele Groote Club en eerder via de website openbaar gemaakte data. Mocht U een aan- of opmerking hebben over de teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie via clubinfo@igc.nl.

← vorig evenement volgend evenement →