Details

Woensdag 13 april 2022

Juridisch & Rechtskundig

mr. Winnie Sorgdrager

Zit de rechter op de stoel van de politiek?

Politici spreken zich steeds vaker uit tegen beslissingen van rechters, omdat zij vinden dat kwesties als Urgenda, stikstof en IS-kinderen juist thuishoren in de politiek. Clublid Winnie Sorgdrager zal haar visie hierop geven.Sommige politici menen dat er sprake is van een toenemende macht van de rechter en dat dit moet worden gestopt. De rechter zegt 'slechts' het (internationale) recht toe te passen, waar de politiek zelf mee heeft ingestemd.

Maar ook rechters hebben kritiek gehad op de politiek omdat die zich inhoudelijk met lopende zaken bemoeit of rechterlijke uitspraken bekritiseert, zoals het afschaffen van de meldingsplicht van Volkert van der G. Waar is de afstand gebleven dus politiek en rechter, of is de beroemde scheiding der machten aan het vervagen?

De samenstellers van het Historisch Sprekers Archief hebben grote zorgvuldigheid betracht bij het verzamelen en citeren van de gegevens die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de archieven van de Koninklijke Industrieele Groote Club en eerder via de website openbaar gemaakte data. Mocht U een aan- of opmerking hebben over de teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie via clubinfo@igc.nl.

← vorig evenement volgend evenement →